Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
...ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 // เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ด้านความต้องการแรงงานและแรงงานที่ขาดแคลนเชิงพื้นที่ สำหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมี ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล อ.เมือง จ. ภูเก็ต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดอาชีว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ตและระนอง) เข้าประชุมในครั้งนี้
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 และนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ภาค 7 ณ โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต) โดยมีศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ตและระนอง) เข้าร่วมพิจารณาแผนในครั้งนี้
 

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 กล่าวรายงานการจัดการประชุมฯ สำหรับการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ตและระนอง) เข้าร่วมประชุมจำนวน 99 คน

 
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ท่านเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์สู่การปฎิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีนายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานปิดการจัดฝึกอบรมฯ ณ โรงแรม SDP ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยรับตรวจในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงแรมทินิดี ระนอง
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์สู่การปฎิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีท่านนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรมฯ สำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม SDP ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้163
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้536
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1196
mod_vvisit_counterเดือนนี้4152
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6860
mod_vvisit_counterทั้งหมด1146346

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th