Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
...ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 // เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันที่ 29 กันยายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 คณะท่านศึกษาจังหวัดภูเก็ต(นางวิมลมาลย์ รินไธสง) คณะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (นายประจักษ์ ช่างเรือ) และคณะจากสภาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมรับประทานอาหารเช้าเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับท่านศึกษาธิการภาค 7 (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) เดินทางไปรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยมีท่านศึกษาธิการภาค 7 (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) เป็นประธานเปิดการประชุม และมีรองศึกษาธิการภาค 7 (นายนิสิต ชายภักตร์) กล่าวรายงานการจัดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมจากคณะทำงานจัดงานชุมชุมยุวกาชาดภาคใต้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ID Resdence วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค) จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากกว่า 100 คน
 
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการภาค 7 (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) พร้อมด้วยรองศึกษาธิการภาค 7 (นายนิสิต ชายภักตร์) เข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีผู้อำนวยการโรงเรียน (นายไพศาล นาขวัญ )และรองผู้อำนวยการ (นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ)ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
 
ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาด้ารแรงงานและแรงงานที่ขาดแคลนเชิงพื้นที่ สำหรับการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ โรงแรมบูกิตตา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมในระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถาม โดยได้รับเกียรติจากนายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวภาคใต้ 2 เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช เป็นผู้นำทีมวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
 
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปรีดี เกตุทอง ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายเจน แผลงเดชา ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากกว่า 100 คน
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้146
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1129
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว867
mod_vvisit_counterเดือนนี้3319
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว26761
mod_vvisit_counterทั้งหมด1179885
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th