Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
...ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 // เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 7 ได้มอบหมายให้นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านความต้องการแรงงานและแรงงานขาดแคลนสำหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางเสาวนีย์ พนัสสรณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ได้มาตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดกระบี่
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสำนนักงานศึกษาธิการภาคทั้งประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมในครั้งนี้
 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 มอบหมายให้นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ณ จังหวัดระนอง ทั้งนี้นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 ได้เข้าร่วมสนับสนุการตรวจด้วยโดยมีประเด็นการตรวจราชการดังนี้
1. ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
1.1 การบริหารจัดการขยะ
1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย ได้แก่
2.1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
2.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้163
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้538
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1196
mod_vvisit_counterเดือนนี้4154
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6860
mod_vvisit_counterทั้งหมด1146348

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th