Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
...ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 // เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 7 ได้มอบหมายให้นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านความต้องการแรงงานและแรงงานขาดแคลนสำหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางเสาวนีย์ พนัสสรณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ได้มาตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดกระบี่
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสำนนักงานศึกษาธิการภาคทั้งประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมในครั้งนี้
 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 มอบหมายให้นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ณ จังหวัดระนอง ทั้งนี้นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 ได้เข้าร่วมสนับสนุการตรวจด้วยโดยมีประเด็นการตรวจราชการดังนี้
1. ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
1.1 การบริหารจัดการขยะ
1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย ได้แก่
2.1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
2.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม
 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 7 มอบให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "กศน.ภูเก็ตเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมีนักศึกษา กศน.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้86
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้146
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1158
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว867
mod_vvisit_counterเดือนนี้3348
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว26761
mod_vvisit_counterทั้งหมด1179914
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th