Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
...ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 // เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
dsc04109_resizeดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมี  ประเด็นการตรวจราชการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพสู่ความทันสมัย (Modernized  Vocational  Education)  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน   (การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ)  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  ICT  ในศูนย์การเรียนชุมชน    ณ   จังหวัดภูเก็ต และพังงา  ระหว่างวันที่  22 – 23  มิถุนายน พ.ศ. 2553   โดยมีนายจำลอง สวนคุณานนท์  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ  ผู้อำนวยการ กศน. กรรมการและเลขานุการ การติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด    นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สบย.10  และคณะข้าราชการ สบย.10 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน/ภาพ

 
dsc03843_resizeสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน  หลักสูตร 60 ชั่วโมง  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนักงาน ฯ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยจะจัดฝึกอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.  ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน จึงได้เรียนเชิญบุคลากรของ สพท. ภูเก็ต และ สกสค. เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี Miss Joyce Madbak Meiki  ครูชาวต่างประเทศ   จากโรงเรียนศิริปัญญา หรือ Earth Language Training Centre  โดยบรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  

กัลยา เพ็ชรหึง  ผู้ประสานงานโครงการ  รายงาน/ถ่ายภาพ

 

dsc09475_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และนางญาดา  วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร เป็นประธาน เพื่่อนำเสนอแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2553-2556 รวมทั้งร่วมให้ข้อเสนอในการจัดทำแผนวทางและประสานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป

นางญาดา  วงศ์ดาว   รายงาน/ถ่ายภาพ

 

dscf5732_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เมื่อวันท่ 9 มิถุนายน 2553 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต โดยได้กราบนมัสการพระอาจารย์จากวัดนิมมานรดี และวัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ สร้างสุข สนุกกับงาน

สุคนธ์  ใจเขียว รายงาน/ชนิดา  ผกามาศ ถ่ายภาพ

 

dsc_0181_resizeนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีบางทอง" ให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรรมการหมู่บ้านบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553  โดยมีนางวิภา  จิรจินดากุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ จาก สบย.10 เป็นผู้กล่าวรายงาน

วิทูร  ทวีปรีดา   รายงาน/ถ่ายภาพ

 

dsc_0170_resizeนายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2552 พร้อมกับมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.พังงา จำนวนกล่าว 200 กว่าคน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา โดยมีนายวิพล  นาคพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาพังงาเป็นผู้กล่าวรายงาน

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ถ่ายภาพ

 
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้163
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้518
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1196
mod_vvisit_counterเดือนนี้4134
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6860
mod_vvisit_counterทั้งหมด1146328

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th