Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
...ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 // เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันที่ 20 มีนาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 7 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ Smart City โดยท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีจังหวัดนำร่อง คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จัดทำโรงเรียนต้นแบบด้านเทคโนโลยีดิจิตัล ข้อมูลทางการศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และจะครบทั้ง 77 จังหวัด ภายใน 20 ปี
 
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ สนามสอบโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง พร้อมนี้ นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายเสถียร รุกขพันธ์ รองศึกษาธิการภาค 7 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ ดังกล่าวด้วยโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพีรศักดิ์ รัตนะ มอบให้ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จังหวัดพังงา โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
วันที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่
 
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ พื้นที่จังหวัดพังงา
 
ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560  นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้163
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้97
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้163
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว909
mod_vvisit_counterเดือนนี้3253
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3840
mod_vvisit_counterทั้งหมด1134552

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th