แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.7 เปิดประชุมศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศธภ.7 เปิดประชุมศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อก...

วันนี้ (16 กันยายน 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธานการประชุมคณะ...

ศธภ.7 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 9/2564

ศธภ.7 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี คร...

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการปร...

ศธภ.7 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมความรักความสามัคคี เน้นทำงานเป็นทีม

ศธภ.7 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมความรักความสามั...

วันนี้ (6 กันยายน 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกั...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทา...

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

วีดิโอ

แนะนำผู้บริหาร

 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

  นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
  ศึกษาธิการภาค
  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc