แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.7​ เป็น​ประธาน​การ​ประชุม​คณะ​กรรมการ​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ปัตตานี​ ครั้ง​ที่​ 12/2564​

ศธภ.7​ เป็น​ประธาน​การ​ประชุม​คณะ​กรรมการ​ศึกษาธิการ​จังหวัด...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน​ 2564 นาย​ชัย​ณรงค์​ ป้อง​บ้าน​เรือ​ ศึกษา​ธิการ​ภาค​ สำนักงาน​ศึกษาธิการ​ภาค​ 7​ (ศธภ....

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับเสมา 3 ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จ.กระบี่

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับเสมา 3 ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตา...

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่...

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับเสมา 2 ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จ.พังงา

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับเสมา 2 ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตา...

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่จังหวัดพัง...

ศธภ.7 ร่วมประชุมชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.7 ร่วมประชุมชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่ว...

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยกา...

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

วีดิโอ

แนะนำผู้บริหาร

 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

  นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
  ศึกษาธิการภาค
  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc