แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี...

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิก...

ศธภ.7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมปรับปรุงแนวทางแผนการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอิสลามศึกษาระดับชั้น ป.1 – ม.6

ศธภ.7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมปรับปรุงแนวทางแผนการ...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมเ...

ศธภ.7 ร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารกระบวนการของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธภ.7 ร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารกระบวนการของ สป.ศธ. ประจำปีงบป...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เ...

ศธภ.7 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2565

ศธภ.7 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้ง...

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระ...

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

วีดิโอ

แนะนำผู้บริหาร

 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

  นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
  ศึกษาธิการภาค
  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc