แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปรียบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษา ป...

การเปรียบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (images/plan/...

บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19...

บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (images/plan/บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการ...

ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ.2563...

ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ.2563 (images/plan/ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรุ้ตลอดชีวิตของประเทศ...

แนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล...

แนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล (images/plan/1880-file.pdf)...

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

วีดิโอ

แนะนำผู้บริหาร

 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

  นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
  ศึกษาธิการภาค
  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc