แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.7 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปัตตานี

ศธภ.7 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ...

ศธภ.7 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบ...

ศธภ.7 ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดชุมพร มุ่งบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษา

ศธภ.7 ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดชุมพร มุ่งบูรณาการด้านการศึก...

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดชุ...

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพร

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพร...

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่าย...

ศธภ.7 และ ศธจ.ยะลา ร่วมกันเคารพธงชาติ แสดงพลังความสามัคคี จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ศธภ.7 และ ศธจ.ยะลา ร่วมกันเคารพธงชาติ แสดงพลังความสามัคคี จง...

เช้าวันนี้ (1 มีนาคม 2564) นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงา...

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

  นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
  ศึกษาธิการภาค
  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc