แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง...

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำวิจัย จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่คว...

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๔ สังกัด สพฐ....

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๔ สังกัด สพฐ.ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ของ กศจ.ยะลา ,กศจ....

“12 นโยบายการจัดการศึกษา และ 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ” สู่การปฏิบัติทันทีของ ศธภ.7

“12 นโยบายการจัดการศึกษา และ 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิ...

วันนี้ (30 มีนาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธานเปิด...

ศธภ.7 ร่วมพิธีต้อนรับ และรับมอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของ รมว.ศธ.

ศธภ.7 ร่วมพิธีต้อนรับ และรับมอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติ...

วันนี้ (จ. 29 มีนาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมพิธีต้อนรับ แล...

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

วีดิโอ

แนะนำผู้บริหาร

 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

  นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
  ศึกษาธิการภาค
  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc