ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบป...

นโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด...

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Educations) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (T...

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Educations) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ...

การเผยแพร่คำแปลกฎหมาย ตามโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม พรบ.ฯ

การเผยแพร่คำแปลกฎหมาย ตามโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน...

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนิติการ ได้ดำเนินโตรงการการเผยแพร่คำแปลกฎหมาย ตามโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอ...

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุรินทร์ แก้วมณี

  นายสุรินทร์ แก้วมณี
  ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕
  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc