แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน...

ศธภ.๗ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา...

ศธภ.7 เข้าร่วมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของ ศธ. ในระดับภูมิภาค

ศธภ.7 เข้าร่วมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารกา...

วันนี้ (6 มิถุนายน 2565) นายอำนาจ วิชยานุวัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านนโยบาย และการขับเคลื่อนการป...

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (SDG4 Roadmap) (ฉบับย่อ)

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึก...

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (SDG4 Roadmap) (ฉบับย...

ศธภ.7 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแปแจง ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ศธภ.7 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ...

วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล...

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

วีดิโอ

DOI REO7 Logo

แนะนำผู้บริหาร

 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

  นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
  ศึกษาธิการภาค
  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

 

MERS moe

personelLink

ITA REO 7 

LinkKruprompt

87403

zoomLinkbn

banner quiz

eMenscrBannerInfoboard

Elearning

EduImprove

research

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc