ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

สพฐ.เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืิ้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และเปิดรับหนังสือเข้าปร...

ศธภ.7 ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ศธภ.7 ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2562...

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งได้ดำเนินการสอบไปแล้วในระ...

ติดตามประกาศผลการคัดเลือก ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562

ติดตามประกาศผลการคัดเลือก ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส http://narapeo.go.th (http://narapeo.go.th) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา http://ya...

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับ รมช.ศธ. ในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับ รมช.ศธ. ในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพร...

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา รองผู้บัญชาการค่ายย่อ...

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายประเสริฐ บุญเรือง

  นายประเสริฐ บุญเรือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค

  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc