ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดระเบียบแถว ระดับภาค 7

การประกวดระเบียบแถว ระดับภาค 7...

การประกวดระเบียบแถว ระดับภาค 7 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ...

ศธภ.7 บริการทางวิชาการร่วมเป็นวิทยากรสร้างความเข้มแข็ง Supervisor Teams

ศธภ.7 บริการทางวิชาการร่วมเป็นวิทยากรสร้างความเข้มแข็ง Super...

ศธภ.7 บริการทางวิชาการร่วมเป็นวิทยากรสร้างความเข้มแข็ง Supervisor Teams "Coaching Team" เพื่อยกระดับคุณภาพทางศ...

ศธภ.7 บริการทางวิชาการร่วมเป็นวิทยากรสร้างความเข้มแข็ง Supervisor Teams (2)

ศธภ.7 บริการทางวิชาการร่วมเป็นวิทยากรสร้างความเข้มแข็ง Super...

ศธภ.7 บริการทางวิชาการร่วมเป็นวิทยากรสร้างความเข้มแข็ง Supervisor Teams "Coaching Team" เพื่อยกระดับคุณภาพทางศ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ...

บัดนี้ การรับสมัครสอบเทีียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ 1/2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้...

เอกสารเผยแพร่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

แนะนำผู้บริหาร

 • นายการุณ สกุลประดิษฐ์

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค ๘

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

web ska  web satun  web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc