แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 256...

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.๗) เอกสาร (images/personal/1...

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ...

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๔ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.๗ เอกสาร (images/personal/190764/การด...

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศธภ.๗ (ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศธภ.๗ (ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน)...

รายงาน : อัยยวัฒน์ สุวรรณโชติ นิติกรปฏิบัติการ ...

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ศธภ.๗ (ฉบับภาษาไทย/อังกฤษ)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ศธภ.๗ (ฉบับภาษาไทย/อังกฤษ) ...

รายงาน : ศุภะ วรธรรมานุสาร นิติกรชำนาญการพิเศษ อัยยวัฒน์ สุวรรณโชติ นิติกรปฏิบัติการ ...

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

วีดิโอ

          วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค8 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมประดู่แดง สำนักงานศึกษาธิการภาค8

โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.8

35050554 983452918499062 3114138253544914944 o

35072290 983452895165731 4213199773043261440 o35236444 983452935165727 4303287369206857728 o

แนะนำผู้บริหาร

 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

  นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
  ศึกษาธิการภาค
  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc