แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบรา...

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทร...

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 Road กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึก...

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 Road กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดเอกสาร ...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ด้านสะเต็มศึกษา จากประเทศบรูไน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ด้านสะเต็มศึกษา จากประเทศบรู...

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการแห่งบรูไน โดย Science, Techn...

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2565

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ...

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

วีดิโอ

DOI REO7 Logo

          วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค8 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมประดู่แดง สำนักงานศึกษาธิการภาค8

โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.8

35050554 983452918499062 3114138253544914944 o

35072290 983452895165731 4213199773043261440 o35236444 983452935165727 4303287369206857728 o

แนะนำผู้บริหาร

 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสุภัทร จำปาทอง

  นายสุภัทร จำปาทอง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

  นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
  ศึกษาธิการภาค
  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

 

MERS moe

personelLink

ITA REO 7 

LinkKruprompt

87403

zoomLinkbn

banner quiz

eMenscrBannerInfoboard

Elearning

EduImprove

research

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc