สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 รายงานสถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

16