สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ติดตามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี http://www.ptnpeo.moe.go.th/ptn2019/prakad/4962/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา http://yalaedu.go.th/th/?p=3922

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส http://www.narapeo.go.th/main2020/news20032563/

ประกาศชื่อ24