logorcy2019

1513315137

1513915138

          วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา รองผู้บัญชาการค่ายย่อยที่ 4 ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจค่ายย่อยที่ 4 โดยงานชุมนุมฯได้จัดในระหว่างวันที่ 19 - 24 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี