1

      วันที่ 3 ธ.ค. 2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมกระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู ซึ่งจัดขี้นในระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 152 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิของยูนิเซฟประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

1 177252059 154663432559530 6843193108071448576 o

23456789