นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ผ่านระบบ Video Call ในระหว่างวันที่ 1 - 6 เมษายน 2563 ณ สถานที่ปฏิบัติงานที่บ้าน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ (Work from home) และลดการเดินทางระหว่างจังหวัด เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

S 56270852 S 56270853 S 56270854  12