วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

123456