ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จกระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

S 18546868

S 18546869