แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งคลิปวิดีโอประกวดในโครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 15 ก.ค. 65 รายละเอียดดังเอกสารแนบค่ะ

001

002