สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา) บูรณาการทำงานร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในศูนย์ตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ "กิจกรรมการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ & รีสอร์ท โดยมีกลุ่มเป้าหมายตัวแทนครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นคณะทำงานในการดำเนินการดังกล่าว

S 12230662

S 12230663S 12230664

S 12230666

S 12230667

S 12230680