วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา​ ศธภ.8 ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชน​ จ.ยะลา​ ประชุมติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิสลามศึกษา​ ณ​ ห้องประชุม​ ศธภ.8

28190

281912819228193