ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

>> ดาวน์โหลด <<