1 16 800x600

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 5/2564 ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำหรับการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้กล่าวถึงเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ การขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นต้น

1 20 800x6001 32 800x6001 30 800x600

1 13 800x6001 10 800x6001 5 800x600

1 26 800x6001 8 800x6001 1 800x600

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว