50434 800x600

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5/2564 ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

สำหรับการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ ที่ประชุมมีวาระการพิจารณาว่าด้วยเรื่องของการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย การบริหารงานบุคคลในเรื่องของการเลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.1 ข้าราชการครูขอย้ายกรณีพิเศษ การจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และการพิจารณาดำเนินการทางวินัย จำนวน 3 ราย เป็นต้น

50435 800x60050432 800x60050430 800x60050423 800x60050429 800x60050425 800x60050426 800x60050422 800x600

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว