0 1

เช้าวันนี้ (4 ตุลาคม 2564) นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมพิธี “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยมี นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์อรรถสิทธิ์  แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเข้าร่วมในพิธี และมี นางสุพรรณนา  แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล คณะครู และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

เมื่อเสร็จจากพิธี Kick Off นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยจังหวัดสตูลได้รับการจัดสรรรอบแรก จำนวน 11,460 Dozes และจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวนที่เหลือในลำดับถัดมา ทั้งนี้ มีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน 20,680 คน ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้ร่วมกันวางแผนการจัดสรรวัคซีนในแต่ละอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 465 คน และนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 467 คน พร้อมกันนี้ได้มีการจัดนิทรรศการ NuPHETS เพื่อให้ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย จากนั้น นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศธภ.7 ได้พบปะชื่นชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ในโอกาสที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ รวมถึงที่โรงเรียนได้ควบคุมดูแลนักเรียน และบุคลากร ในด้านการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี

สำหรับ พิธี “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ได้จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี ซึ่งได้กำหนดให้ดำเนินการพร้อมกันทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ ในวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” พร้อมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ได้มีโรงเรียนใน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings รวมถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลด้วย

0 90 20 80 120 110 130 70 40 50 30 6

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว