2

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อร่วมต้อนรับ คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่มีกำหนดการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลงพื้นที่ตรวจการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 (ครม.สัญจร) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของ คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา นั้น ประกอบด้วย การมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา โดย คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพุงช้างชั้น 2 โรงแรมชงโค จากนั้นได้พบปะนักเรียน โครงการฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และนักเรียนในโครงการของทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) และได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและการจัดการเรียนแบบ (PjBL) นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม STEAM for INNOPRENEUR ณ ห้องประชุมเขาทอย เยี่ยมชม “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์” สาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยว เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสปา และห้องฟิตเนส

134567891011121314151716

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว