0

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ในโอกาสที่มีกำหนดการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลงพื้นที่ตรวจการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 (ครม.สัญจร) ณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมการประชุมติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ชมนิทรรศการโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) จากนั้น นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยตำบลเหนือคลอง และโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบประกาศเครือข่าย และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

24578912345678911

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว