3
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน​ 2564 นาย​ชัย​ณรงค์​ ป้อง​บ้าน​เรือ​ ศึกษา​ธิการ​ภาค​ สำนักงาน​ศึกษาธิการ​ภาค​ 7​ (ศธภ.7)​ เป็นประธาน​การ​ประชุม​คณะ​กรรมการ​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ปัตตานี​ ครั้ง​ที่​ 12/2564​ โดย​มี​คณะ​กรรมการ​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ปัตตานี​เข้าร่วม​การ​ประชุม ณ ห้อง​ประชุม​สำนักงาน​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ปัตตานี​ โดยที่​ประชุม​ได้​รับทราบ​ร่วม​กัน​ในเรื่อง​การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564​ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ตำแหน่งครูผู้ช่วย​ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559​ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย​ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด​ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564​ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ปี พ.ศ. 2564​ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา​ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี​ การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง​ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ การดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้​ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร​ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)​ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาก​นั้น​ นายนิพันธ์ บุญหลวง​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี​ เป็น​ประธานประชุม​คณะ​กรรมการ​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ปัตตานี​ โดย​ที่​ประชุมได้​ร่วม​กันพิจารณา​ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ​ การ​แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 (ค). 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ เข้ารับการประมินผลงานเพื่อเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น​ การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย​ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 การขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554 ​การขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1-2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554​ การขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 และอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครู​และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554​ การขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1-2 และผลการประเมินด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554 กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง​ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554​ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้าน 2 สำหรับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554​ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 สำหรับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ​ และการตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ฯ ตามหลักเกณฑ์ ว​17/2552
2145687910111213
ศธภ.7​ : ภาพ​/ข่าว