messageImage 1641865493820

วันนี้ (11 มกราคม 2565) นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และมี นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ศึกษาธิการภาค และ ศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ ZOOM

messageImage 1641865438802messageImage 1641865540752messageImage 1641865355432messageImage 1641864971465messageImage_1641865576503.jpgmessageImage 1641864798888messageImage 1641864864083messageImage 1641864889139

ศธภ.7