149411

วันนี้ (11 มกราคม 2565) นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบและประเด็นในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

149418149412149413149414149415

 

ศธภ.7