คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

Annotation 2020 04 15 102506

 

ประกอบด้วยคู่มือจำแนกตามเครื่องมือที่ใช้งานดังนี้

1. ใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (จำเป็นต้องมี กล้อง ไมโครโฟน และลำโพงหรือหูฟัง)

            ดาวน์โหลดคู่มือ                   ดาวน์โหลดโปรแกรม

2. ใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ผ่านสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android

            ดาวน์โหลดคู่มือ                   ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

3. ใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ผ่านสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone, iPad)

            ดาวน์โหลดคู่มือ                  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

หรือสามารถศึกษาผ่าน Youtube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4eXWaxW1pGQ