ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

หน้าปกเอกสาร เอกสาร ปีการศึกษา ไฟล์
IMG 3361 1

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

2564 PDF
S 34267141

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

2564 PDF

หน้าปก2563 Page1

 

 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

 

2563

PDF

XLSX

       

CoverStat2562

 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

 

2562

PDF

XLSX

CoverO NET2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7

2561 PDF
CoverStat2561

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

2561 PDF
rptOnet2560

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

2560 PDF
CoverStat60

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

2560 PDF