ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดำเนินการโดยคณะทำงานโครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

กดที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด
swot