สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://reo7.thaijobjob.com/202104/
หัวข้อ "สมัครสอบ"
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 28 เมษายน 2564 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
158527
158528
158529