ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด ส...

ศธจ.ยะลา ดาวน์โหลด 1yala (images/personal/person220763/1yala.pdf) 2yala (images/personal/person220763/2yala.pdf) ศธ...

ศธภ.7 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ศธภ.7 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉล...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยว...

ร่วมติดตามและรายงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมติดตามและรายงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและการจัดการเ...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระ แข็งก...

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

 IMG 1674 IMG 1692

IMG 1678IMG 1680

IMG 1705IMG 1696

          วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นต่อไป

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายประเสริฐ บุญเรือง

  นายประเสริฐ บุญเรือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค

  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc