สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18 ถึง 24 กรกฎาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

5889