ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่1/2563...

สำนักงานศึกษาธิการภาค7 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่ว...

ศธภ.7 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการทุนอุดมศึกษาชายแดนใต้ ครั้งที่ 3/2563

ศธภ.7 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการทุนอุดมศึ...

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี ผู้อำนวยการก...

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนการศึกษา ฯ ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ครั้งที่ 2/2563

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนการศึกษา ฯ ของผู้ได...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางนูรีดา มุกดาสวัสดิ์ นัก...

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

 S 413564941236364

109699814

98119813

9815236375

          สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดย ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินโครงการ TFE : Teams For Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจัดให้มีกิจกรรมงาน “เปิดกรุ คุรุสัมมนาคาร จากวันวานสู่วันนี้กับเรื่องราวดี ๆ ที่แบ่งปัน” ระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 สิงหาคม 2562 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
          โดยวันนี้ (6 สิงหาคม 2562) กิจกรรมการเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของสถานศึกษา “นวัตกรรมทางการศึกษา กับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์” โดยอาจารย์สุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลเจ้าฟ้าฯ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และดร.มัฮดี แวดราแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติร่วมเสวนา
          อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ โครงการ TFE : Teams For Education ยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายประเสริฐ บุญเรือง

  นายประเสริฐ บุญเรือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค

  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc