ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่1/2563...

สำนักงานศึกษาธิการภาค7 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่ว...

ศธภ.7 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการทุนอุดมศึกษาชายแดนใต้ ครั้งที่ 3/2563

ศธภ.7 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการทุนอุดมศึ...

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี ผู้อำนวยการก...

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนการศึกษา ฯ ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ครั้งที่ 2/2563

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนการศึกษา ฯ ของผู้ได...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางนูรีดา มุกดาสวัสดิ์ นัก...

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

reo7 Openhouse

        วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา ได้กล่าวรายงานการจัดงาน "เปิดกรุ คุรุสัมมนาคาร จากวันวานสู่วันนี้กับเรื่องราวดีๆ ที่แบ่งปัน" โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย ได้พบปะกับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม กระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ พร้อมรับฟังการเสนอผลงานที่ชนะเลิศการประกวด ได้แก่

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ รางวัลดีเด่นระดับภาค อันดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

โครงการ TFE : Teams For Education ยกระดับคุณภาพการศึกษา รางวัลดีเด่นระดับภาค อันดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

 

-------------------------------------------------------

สุภา บูรณะ รายงาน

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายประเสริฐ บุญเรือง

  นายประเสริฐ บุญเรือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค

  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc