สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในการอำนวยความสะดวก และให้บริการสถานที่ภายในสำนักงาน ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในการดำเนินการรับสมัครรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ โดยมีผู้เข้าสมัครสอบแข่งขั้นจำนวนกว่า ๔,๐๐๐ คน

2988129877

2987829876