สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2561โดยสามารถมายื่นสมัครสอบได้ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัคร ที่สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

           การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เรียนนอกระบบ สถาบันปอเนาะหรือคนที่เรียนอิสลามศึกษายังไม่ได้รับใบชาฮาดะห์ หรือผู้สนใจอื่นๆ เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบรับรองเทียบวุฒิด้านอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 สามารถนำไปใช้เพื่อยื่นศึกษาต่อต่างประเทศ หรือใช้สมัครงานต่อยอดประกอบอาชีพ เช่น ครูอิสลามศึกษาเเบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ ผู้สอนตาดีกาที่ยังไม่มีวุฒิ สมัครโควต้าพิเศษสมัครสอบตำรวจชายแดนภาคใต้ หรือโตะครูสถาบันศึกษาปอเนาะที่ยังไม่มีวุฒิระดับซานาวีย์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่  ดาวน์โหลดที่นี่

istest