นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.สตูล จ.สตูล

1229

1227

1230

1232