ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่1/2563...

สำนักงานศึกษาธิการภาค7 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่ว...

ศธภ.7 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการทุนอุดมศึกษาชายแดนใต้ ครั้งที่ 3/2563

ศธภ.7 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการทุนอุดมศึ...

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี ผู้อำนวยการก...

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนการศึกษา ฯ ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ครั้งที่ 2/2563

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนการศึกษา ฯ ของผู้ได...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางนูรีดา มุกดาสวัสดิ์ นัก...

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

       S 18121071 840x421

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 4 -19 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสมัครได้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการ 12 โรงเรียน ได้แก่

          จังหวัดยะลา ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา โทร. 073-288015 โรงเรียนเบตอง “วีระราษฎร์ประสาน” โทร. 073-230449 และโรงเรียนบันนังสตาวิทยา โทร. 073-289449

          จังหวัดนราธิวาส ที่โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โทร. 073-651151 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ โทร. 073-571035 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา โทร. 073-589009 และโรงเรียนร่มเกล้า โทร. 073-591519

          จังหวัดปัตตานี ที่โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โทร. 073-288015 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ โทร. 073-230449 และโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โทร. 073-289449

          จังหวัดสงขลา ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม โทร. 074-371018 

          จังหวัดสตูล ที่โรงเรียนละงูพิทยาคม โทร. 074-773094

           หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 โทร. 074-260191-2 และ 073-710862 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายประเสริฐ บุญเรือง

  นายประเสริฐ บุญเรือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค

  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc