ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.7 ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563

ศธภ.7 ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคใต้ชายแดน...

วันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะรั...

ศธภ.7 จับมือยูนิเซฟ สร้างเครือข่ายครูต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้

ศธภ.7 จับมือยูนิเซฟ สร้างเครือข่ายครูต้นแบบ One Teachers ชา...

วันที่ 3 ธ.ค. 2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัต...

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดอบรม Let's code Let's fun การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการโปรแกรม

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดอบ...

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดอบรม Let's code Let's fun การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่...

สพฐ.เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

สพฐ.เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืิ้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และเปิดรับหนังสือเข้าปร...

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

         moecup2

          กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ "MOE CUP" ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนาความสามารถของตนเองสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคี รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ซึ่งทำการรับสมัครและแข่งขันกีฬาจำนวน 3 ประเภทกีฬา ดังนี้

          1. กีฬาฟุตบอลทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

          2. กีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

          3. กีฬาฟุตซอลทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

          ทั้งนี้ รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกสถาบันการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 20 - 30 ธันวาคม 2561 ณ สถานที่ดังเอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

          

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายประเสริฐ บุญเรือง

  นายประเสริฐ บุญเรือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค

  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc