วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุมศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการและการบริหารงานบุคคล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประดู่แดง สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

template25620311