1553072067304

         สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้กำหนดจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลา

           โดยสามารถดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และ ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ได้ที่ ....

คู่มือการประกวด      ดาวน์โหลด

ประกาศหลักเกณฑ์      ดาวน์โหลด