Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

DSC03955_resizeนายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายสมพร   ฉั่วสกุล ผอ.สบย. 10 นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สบย.10 นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกัลยา  ทารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ได้ออกตรวจราชการกรณีพิเศษเร่งด่วน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามผลกระทบและการช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาและผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2     ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง และโรงเรียนบ้านเขากอบ อำเภอห้วยยอด ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2553 โดยมีคณะผู้บริหาร สพป. และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และ สพป.ตรัง เขต 2 ให้การต้อนรับ

โกเมศ  กลั่นสมจิตต์  รายงาน/ภาพ

 

DSC03936_resizeในระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2553 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 พร้อมด้วยคณะข้าราชการจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่พื้นที่จังหวัดตรัง และเดินทางไปร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 - 12 และ กทม. พร้อมทั้งร่วมทอดกฐิน ณ วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมทอดกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2553 ณ วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชินวรณ์ บุญเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ศิรดา  จันทร์เดิม  ภาพ

 

IMG_0016_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และหัวหน้ากลุ่ม เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความดียินดีกับนายนิโอะ นิมุผู้อำนวยการ กศน.ภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงาน กศน.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ภัทรานันท์  นาควิจิตร   รายงาน/ภาพ

 

100_8407_resizeเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร และประเทศชาติอเนกอนันต์  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้มีคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

นฤมล รายงาน / ภัทรานันท์  ภาพ

 

DSC00026_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางวิภา จิระจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการแลแผนกลุ่มจังหวัดของสป.ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมมิรามาร์ กทม. โดยมี นายนิวัตร นาคะเวช และนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สป.ศธ. ได้แก่ ผตร.ศธ. ที่ปรึกษา สป.ศธ. ผู้บริหารระระดับสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ของสนย.สป.ศธ. และ ข้าราชการจาก สบย.1-12 และกทม.

ญาดา วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ

 

ABCD0005_resizeนางวิภา  จิรจินดากุล  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา พร้อมด้วยนางญาดา  วงศ์ดาว  นักวิชาการชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 และจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่่งอันดามัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ สบย.10 รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดโครงการยกระดับศักยภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ญาดา  วงศ์ดาว  รายงาน/ภาพ

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 15:25 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
แบบสำรวจกระบวนการ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
หนังสือพิมพ์
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้62
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้119
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1040
mod_vvisit_counterเดือนนี้5470
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6156
mod_vvisit_counterทั้งหมด1283141

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th