Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางจรรยา  ชวนานนท์  ผอ.สอ.สป.ศธ.  นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตรัง และกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2553 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

DSC05262_resize

วันที่  24  สิงหาคม  2553 

- ประธานพิธิปิดงานชุมชนยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหารราบที่ 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

P1010271_resizeเมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 นายกิจสุวัฒน์ หงษ์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองพันทหารรอบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ในฐานผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 10 และคณะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2553 โดยมีหน่วยยุวกาชาดจาก 30 เขตพื้นที่การศึกษาใน สบย.10, 11 และ 12 เข้าร่วมงานชุมนุมอย่างคับคั่ง ภายใต้สัญลักษณ์งานชุมนุมและคำขวัญ "ยุวกาชาดไทย ใฝ่รู้คู่คุณธรรม แกนนำสู่สังคม"

เจน แผลงเดชา  รายงาน/ภาพ

 

100_8013_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาสลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน

ภัทรานันทน์ นาควิจิตร รายงาน/ภาพข่าว

 

ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง  นครศรีธรรมราช และกระบี่ ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2553DSC05139_resize

-ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นปรง (โรงเรียนดีประจำตำบล) วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีตรัง  โรงเรียนสภาราชินี (สถานที่บันทึกเทปรายการ Student Channel on Tour) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง (สถานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดของ ศธ. เพื่่อเตรียมการต้อนรับการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ)

อ่านเพิ่มเติม...

 

DSC03719_resizeนายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ให้เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สบย.10 และโรงเรียนนำร่อง จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา อ.กะทู้ และโรงเรียนด่าวรุ่งวิทยา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เมือวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยมีนางญาดา  วงศ์ดาว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ

 

 

100_2642_resizeวันจันทร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นายเจน แผลงเดชา นางสาวนฤมล นำจันทร์ (จาก สบย.10) นางอวยพร อร่าม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.พังงา และนายสนิท ณ ระนอง รอง ผอ.สพท.ระนอง ได้ร่วมออกติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองเคียน และโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว และในเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องลม และโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานศึกษาดังกล่าว

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/นฤมล นำจันทร์  ภาพ

 
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
แบบสำรวจกระบวนการ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
หนังสือพิมพ์
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้32
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้86
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว441
mod_vvisit_counterเดือนนี้11545
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12606
mod_vvisit_counterทั้งหมด1270393

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th