Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.7
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว และนางศิรดา จันทร์เดิม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สบย.1-1 และ กทม. ระหว่างวันที่ 1 -5 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอุดรโอเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านสมรรถนะการประสานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพลังความร่วมมือในการบูรณาการการจัดการศึกษา

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2554ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทำตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนรวมถึงการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักฯ  พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้าฟังสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล(โครงการ กบค.สัญจร) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ให้กับข้าราชการในแต่ละสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ มากยิ่งขึ้น 

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมนายสมพร  ฉั่วสกุล   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาตามพันธกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร  ฉั่วสกุล   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์  2554 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีบุคลากรจากกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ณ หอประชุมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)  จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์)  กล่าวรายงาน  

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
แบบสำรวจกระบวนการ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้326
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้256
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1190
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1757
mod_vvisit_counterเดือนนี้4882
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15403
mod_vvisit_counterทั้งหมด1312299

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th