Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ. นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดระนองและพังงา ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการปฎิบัติงาน ดังนี้

วันที่ 14 กันยายน 2553

DSC05474_resize- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรังแตน(โรงเรียนดีประจำตำบล) อำเภอกระบุรี สพท.ระนอง
- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหมิงซิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์) อำเภอเมืองระนอง และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์) พร้อมด้วย นายจำลอง สวนะคุณานนท์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการด้านวิชาการ นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 นางชวาลา หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ. นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นวศ.ชำนาญการพิเศษ และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 10 กันยายน 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังกิจกรรมดังนี้

DSC05442_resizeตรวจเยี่ยมโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร(โรงเรียนการกุศลของวัด) โดยมีนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผอ.สช. และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแนวทางปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

100_8155_resizeเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นายเจน แผลงเดชา นายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นางภัทรนันท์ นาควิจิตร นางศิรดา จันทร์เดิม เป็นตัวแทนของสำนักฯ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาในหลวงของเรา ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา และร่วมแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการสังกัด สบย.1-12 และ กทม. ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2553 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับข้าราชการจาก สบย.ทั่วประเทศ

เจน  แผลงเดชา รายงาน/ภัทรานันท์ นาควิจิตร ภาพ

 

IMG_0062_resizeเมื่อวันที่ 12 - 14 กันยายน 2553 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 - 12 และ กทม. ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (วัดไร่ขิง) โดยมีท่าน ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธฺการ เป็นประธานในงานดังกล่าว  ในส่วนของ สบย.10 ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา  นางอมรรัตน์ สอนคง  นางสาวนฤมล นำจันทร์ นางภัทรนันท์ นาควิจิตร และนางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว เป็นผู้แทนในการจัดนิทรรศการ และร่วมงานในครั้งนี้

เจน  แผลงเดชา  ภาพ/รายงาน 

 

ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางจรรยา  ชวนานนท์  ผอ.สอ.สป.ศธ.  นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตรัง และกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2553 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

DSC05262_resize

วันที่  24  สิงหาคม  2553 

- ประธานพิธิปิดงานชุมชนยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหารราบที่ 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

DSC05348_resize

วันที่ 25 สิงหาคม 2553

- ประชุมรังฟังสรุปผลการดำเนินงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 3 ขั้น Monitoring/Evalution 3 โครงการ และกรณีปกติของหน่วยงาน สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ (โรงเรียนเอกชน) จังหวัดตรัง

- เยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวประภัสสร  อ่อนจุติ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ และมอบทุนการศึกษา

DSC05382_resize

วันที่ 26 สิงหาคม 2553

- เยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กชายประไพพันธุ์  ชูเกื้อ  นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสาธิตคำนวณ (โรงเรียนเอกชน) จังหวัดกระบี่ ตามแนวทางการปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ และมอบทุนการศึกษา

- ประชุมรังฟังสรุปผลการดำเนินงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 3 ขั้น Monitoring/Evalution 3 โครงการ และกรณีปกติของหน่วยงาน สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาการอิสลาม (อิสลามสามัญ) โรงเรียนเอกชน จังหวัดกระบี่

นายปราโมทย์  กิ่งแก้ว   รายงาน/ภาพ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 15:26 น.)

 

ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางจรรยา  ชวนานนท์  ผอ.สอ.สป.ศธ.  นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตรัง และกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2553 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

DSC05262_resize

วันที่  24  สิงหาคม  2553 

- ประธานพิธิปิดงานชุมชนยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหารราบที่ 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
แบบสำรวจกระบวนการ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 77 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้166
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้75
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้769
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1356
mod_vvisit_counterเดือนนี้3405
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2839
mod_vvisit_counterทั้งหมด1290811

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th