100_8604นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน "เหนือเกล้าหนึ่งในดวงใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และประกาศเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และรวมพลังปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 17.00 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีปวงชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งส่วนใหญ่สวมเสื้อสีชมพู เข้าร่วมจำนวนกว่า 20,000 คน

นายเจน แผลงเดชา  รายงาน/ภัทรานันท์  ภาพถ่าย