กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลพื้นฐานรายโรง ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 24
2 ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 Administrator 28
3 ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ในพืนที่เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 Administrator 185
4 ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 215
5 ข้อมูลพื้นฐานรายโรงสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 136
6 ตารางข้อมูลสถิติ Administrator 345
7 ตารางข้อมูลสถิติ Administrator 119
8 ข้อมูลพื้นฐานรายโรงสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 226
9 ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2558 Administrator 154
10 ข้อมูลพื้นฐานรายโรงสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 194
11 ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 129
12 ฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Best Practices) กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 320
13 ข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 200
14 ข้อมูลพื้นฐานรายโรงสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 176
15 ฐานข้อมูลสนับสนุนกระบวนการจัดทำสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 237
16 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ 459
17 ข้อมูลสถานศึกษารายโรง ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มติดตามฯ 348
18 ข้อมุลสารสนเทศก้านการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2554 กลุ่มติดตามฯ 585
19 ข้อมูลสถานศึกษารายโรง ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2554 กลุ่มติดตามฯ 447
20 ข้อมูลสถานศึกษารายโรง ประจำปีการศึกษา 2553 อ.วิทูร 620
21 ข้อมูลสถานศึกษารายโรง ประจำปีการศึกษา 2552 อ.วิทูร 438
22 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552 อ.วิทูร 430
23 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2551 อ.วิทูร 371