กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลการประเมินตนเองตาเกณฑ์ PMQA ปี 53 อ.ญาดา 618
2 ผลการประเมินตนเองปี 52 (กรรมการแก้ไข) อ.ญาดา 375
3 ปี 2553 แบบฟอร์มที่ 1-5 อ.ญาดา 433
4 ปี 2553 แบบฟอร์ม 4.1 อ.ญาดา 354
5 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ อ.ญาดา 2025
6 ปี 2553 ฟอร์มการจัดทำ OFI อ.ญาดา 564
7 ปี 2553 โปรแกรมประเมินตนเอง อ.ญาดา 447
8 ปี 2552 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ปี 2552 อ.ญาดา 378
9 ปี 2552 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 อ.ญาดา 417
10 ปี 2552 รายงานการประเมินตนเอง แบบฟอร์ม 1-8 อ.ญาดา 930
11 ปี 2553 แผนพัฒนาองค์การปี 53 (หมวด 5 หมวด 6) อ.ญาดา 780
12 ปี 2552 PMQA รายหมวด อ.ญาดา 522
13 ปี 2552 แบบฟอร์ม PMQA อ.ญาดา 456
14 เอกสารที่เกี่ยวข้อง PMQA อ.ญาดา 534
15 คำถามที่ถามบ่อย อ.ญาดา 460