วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม 1,200 คน