ด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์) พร้อมด้วย นายจำลอง สวนะคุณานนท์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการด้านวิชาการ นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 นางชวาลา หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ. นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นวศ.ชำนาญการพิเศษ และนายปราโมทย์ กิ่งแก้ว นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 10 กันยายน 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังกิจกรรมดังนี้

DSC05442_resizeตรวจเยี่ยมโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร(โรงเรียนการกุศลของวัด) โดยมีนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผอ.สช. และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแนวทางปรองดองแห่งชาติ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

  

DSC05463_resizeตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล (โรงเรียนการศึกษาพิเศษ) มีนายวิรัช กล้าหาญ และคณะครูให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ปราโมทย์ กิ่งแก้ว  รายงาน/ภาพ