วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยมีนายประกอบ วงศ์รุ่งมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร