วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และนางสาวสุวรรณา รักเหย้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมคณะสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมดีวานา พลาซา จังหวัดกระบี่